Huurvoorwaarden | Deltakwartier Arnhem
volg ons!
Belangstelling

Interesse? Neem contact met ons op!

Contact

Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor één van de woningen in Deltakwartier dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hieronder geven wij een samenvatting van onze verhuurvoorwaarden.

Inkomensnorm

Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat jouw bruto maandinkomen 4 x de kale maandhuur dient te bedragen. Een eventueel tweede (partner)inkomen wordt voor de helft meegeteld. Kinderalimentatie, huurtoeslag, studiefinanciering en eventuele garantstellingen door ouders/derden worden niet als inkomsten gezien. Eventuele betalingsverplichtingen zoals bijvoorbeeld een lening of alimentatieverplichtingen worden op het inkomen in mindering gebracht.

Inkomensgegevens

Om te toetsen of je voldoet aan de inkomensnorm, dien je drie recente salarisspecificaties (loonstroken) te overleggen en daarnaast de bijbehorende stortingsbewijzen op jouw bankrekening. Ook dient de meest recente jaaropgaaf aangeleverd te worden.

Naast de bovengenoemde zaken vragen wij ook om een werkgeversverklaring. De werkgeversverklaring dient van recente datum te zijn en deze dient te worden ondertekend door de werkgever. Bij tijdelijke dienstverbanden kan een verhoogde waarborgsom/bankgarantie van je gevraagd worden. Standaard is géén waarborgsom van toepassing.

Indien je zelfstandig ondernemer bent, dien je een recente, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte, balans met daarnaast een verlies- en winstrekening te overleggen. Ook zelfstandig ondernemers dienen rekening te houden met een verhoogde waarborgsom/bankgarantie.

Legitimatie

Naast inkomensgegevens dien je ook een kleurenkopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) te overleggen.

Gegevens huidige woonsituatie

Afhankelijk van jouw woonsituatie dien je de volgende documentatie toe te voegen aan de inschrijving.

- Indien je een woning huurt: een door verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring;
- Indien je over een koopwoning beschikt: een hypotheekhouders verklaring van de hypotheekverstrekker;
- Wanneer je inwonend bent: een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.

Huurperiode

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en voor minimaal 12 maanden.

Inschrijfkosten

Inschrijven is volledig kosteloos, je bent ons geen inschrijfkosten of verhuurkosten verschuldigd. Ook bij het ondertekenen of opmaken van een huurovereenkomst brengen wij geen kosten in rekening.